Het observatiecentrum

Met de invoering van Passend Onderwijs is er behoefte aan goede observatiemogelijkheden voor de allerjongsten met speciale onderwijsbehoeften binnen het basisonderwijs. Zo is het idee voor het Observatiecentrum Jonge Kind ontstaan. Hier kunt u meer lezen over Het Observatiecentrum.

De Deltaschool

De Deltaschool is een school in de regio Goes voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (SO – ZML). We bieden onderwijs aan leerlingen van vier tot en met twaalf jaar oud met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

De  groepen van de Deltaschool zitten op locatie de Marel. In de groepen loopt de leeftijd uiteen van vier tot twaalf jaar. De groepen zijn op leeftijd en uitstroomniveau ingedeeld.

Onderwijs

Leerlingen worden op school ingedeeld op hun hoogst haalbare uitstroomprofiel. De profielen die we op school aanbieden zijn: belevingsgerichte dagbesteding, taakgerichte dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding en arbeid. Jonge leerlingen worden eerst langere tijd geobserveerd voordat we een (voorlopig) uitstroomprofiel vaststellen. Vervolgens volgen we nauwgezet de ontwikkeling van de leerling om uiteindelijk te komen tot een succesvolle plaatsing in een vorm van dagbesteding of arbeid.

De Tweern

De Tweern is een school voor speciaal (basis)onderwijs op de Bevelanden.
Kinderen die in het reguliere basisonderwijs onvoldoende tot hun recht kunnen komen en daardoor aangewezen zijn op speciaal (basis)onderwijs wordt op De Tweern een nieuwe onderwijskans geboden.
De naam ‘De Tweern’ past hier goed bij, want het komt van het werkwoord tweernen en dat betekent het ineendraaien van twee of meer draden, waardoor er een krachtiger koord ontstaat.

Samen sta je sterker en kunnen we beter inspelen op de gestelde (hulp)vragen van leerlingen en ouders. Sinds een aantal jaar doen we dit samen met de Deltaschool. De Deltaschool is een school voor ZML-onderwijs. Daarnaast bieden we sinds een aantal jaar onderwijs aan leerlingen die nog meer intensieve begeleiding nodig hebben. Dit doen we in onze zogenoemde M-groepen. Dit zijn kleinere groepen, waar altijd 2 medewerkers voor staan.
De Tweern werkt samen met zo’n 50 basisscholen op de Bevelanden in het samenwerkingsverband Kind op 1.
Binnen de Tweern kennen  we verschillende doelgroepen:

WE KUNNEN VAN KINDEREN NIET ALLEMAAL DEZELFDE STERREN MAKEN, MAAR WE KUNNEN ZE WEL ALLEMAAL LATEN SCHITTEREN