Een goed contact met ouder(s)/verzorgers vinden wij heel belangrijk. Alleen door goed samen te werken, kunnen we de ontwikkeling van uw zoon/dochter zo goed mogelijk stimuleren. Het is belangrijk dat we met elkaar op één lijn zitten.
Daarom nodigen wij u uit om alle contacten met school zoveel mogelijk te onderhouden en vooral te benutten. Dit alles om onze gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen, met elkaar mee te denken, ideeën aan te dragen en positief kritisch te zijn. Het gaat ons tenslotte allemaal om het welzijn van uw kind.

Oudercontactmomenten

Onze school kent diverse oudercontactmomenten. We noemen ze hier in volgorde van het schooljaar:

  • Voorlichtinsgsmiddag. Een algemeen moment waarop de leerkrachten u vertellen wat ze het hele jaar gaan doen.
  • Huisbezoek/kennismakingsgesprek. Een eerste kennismaking aan het begin van het jaar
  • Oudercontact medio november.  We kijken terug op de eerste maanden en vooruit verder het schooljaar in.
  • Oudercontact medio februari. N.a.v. de gemaakte toetsen en bevindingen van ouders/verzorgers en leerkrachten bespreken we het ontwikkelingsperspectief.
  • Oudercontact medio juni. We kijken terug op het jaar en bespreken hoe nu verder.