Zorg

Binnen De Marel werken zij samen met diverse partners in de (jeugd)zorg.
Hierbij kunt u denken aan:

Op de volgende pagina’s kunt u  meer informatie vinden over de zorg die Juvent en Gors bieden aan kinderen op De Marel.