SBO+ groepen

Binnen SBO de Tweern wordt naast het reguliere SBO aanbod ook onderwijs verzorgd voor leerlingen die extra onderwijsbehoeften hebben. Dit zijn de M-groepen. Deze groepen zijn bestemd voor leerlingen van groep 3 t/m groep 8 met gedrags- en/of werkhoudingproblemen. Er wordt binnen de groepen intensief gewerkt aan vooraf gestelde doelen op het gebied van gedrag en/of werkhouding.

In de M-groepen zitten leerlingen van de basisschoolleeftijd, groep 1 t/m 8, bij wie gedrag het leren in de weg staat. Er wordt veel structuur in het dagprogramma en voorspelbaarheid geboden, waarbij inspanning en ontspanning elkaar afwisselen. De groepen tellen maximaal 12 leerlingen. Ze hebben een vaste groepsleerkracht én elke dag een onderwijsassistent waardoor het mogelijk is om veel individuele aandacht te geven. Er wordt met elkaar – kind, ouders, school en eventuele betrokken instanties – aan gewerkt om de kinderen weer in een groep te laten functioneren. Ieder traject vraag maatwerk.