BSO+

Voor wie?

De BSO+ biedt buitenschoolse begeleiding of behandeling voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar met ontwikkelings- en/of gedragsproblemen en/of een licht verstandelijke beperking. Kinderen die naar de BSO+ komen, hebben ondersteuning nodig bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, omgaan met frustraties en oplossend vermogen. Zij hebben meer structuur nodig dan een reguliere BSO kan bieden.

Doel

De BSO+ biedt een laagdrempelige vorm van begeleiding en/of behandeling waardoor het kind in een vroegtijdig stadium extra zorg krijgt. Kinderen die naar de BSO+ gaan, kunnen op een leuke, gestructureerde en zinvolle manier vrije tijd besteden en sociaal emotionele vaardigheden vergroten. Hiermee worden ernstigere problemen en intensievere vormen van hulp vaak voorkomen.

Hoe werkt het?

Op de BSO+ kunnen maximaal twaalf kinderen terecht. Daarnaast krijgt elk kind een persoonlijk begeleider die, samen met een gedragsdeskundige van Juvent, de voortgang bewaakt en het aanspreekpunt is voor kind en ouders. Dagelijks staan er leuke activiteiten op het programma. De dag is voorspelbaar waardoor het kind zich veilig voelt in deze omgeving. Daarnaast is de ruimte rustig ingericht en zijn er vaste speelplekken. Naast een groepsgerichte aanpak, is er volop aandacht voor één op één begeleiding. Er is een nauwe samenwerking tussen school, ouders en de BSO+.

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!

Naschoolse dagbehandeling (NDB)

Kinderen die naar de Naschoolse Dagbehandeling (NDB) komen moeten nieuwe vaardigheden en gedrag aanleren op het gebied van sociale vaardigheden, weerbaarheid, emotieregulatie en zelfbeeld. Daarnaast moet het kind leren deze vaardigheden en dit gedrag te implementeren in zijn of haar diverse leefgebieden. Vaak is er bij het kind sprake van hechting- of traumaproblematiek, wat zich kan uiten in agressie, liegen en/of weglopen.

Voor wie?

De Naschoolse Dagbehandeling (NDB) biedt intensieve naschoolse behandeling voor kinderen vanaf 6 jaar tot en met 13 jaar. Kinderen leren nieuwe vaardigheden en gedrag aan op het gebied van sociale vaardigheden, weerbaarheid, emotieregulatie en zelfbeeld. Daarnaast leert het kind deze vaardigheden en dit gedrag te implementeren in zijn of haar diverse leefgebieden.

Behandeling

De Naschoolse Dagbehandeling biedt behandeling aan de hand van het sociaal competentiemodel en de systeemgerichte benadering. Met als doel de huidige vaardigheden van het kind te versterken en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Altijd in nauwe samenwerking met opvoeders en met school en andere betrokken hulpverlening.
Op een gestructureerde en zinvolle manier “spelend” leren door middel van groepsactiviteiten, samenspel, alleen spel, individuele momenten met de pedagogische hulpverleners en door verschillende methodieken en trainingen aan te bieden. Hierbij moet gedacht worden aan sociale vaardigheidstraining, emotietrainingen of weerbaarheidstrainingen (zoals Rots en Water).

Duur

Het doel is om het kind te helpen, zodat hij of zij de nodige sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, weerbaarheid, emotieregulatie heeft aangeleerd. Ook opvoeders hebben antwoorden op hun opvoedvragen, en hebben vaardigheden aangeleerd voor de omgang met het kind. De kinderen komen drie keer per week na schooltijd naar de locatie van Juvent. Meestal duurt de behandeling ongeveer een jaar.

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!