Aanmelding

Als een basisschool externe zorg vraagt voor een leerling kan dat via het zorgloket van het samenwerkingsverband Kind op 1. Hebben ouders en basisschool, samen met het Zorgloket bepaald dat een leerling beter kan worden opgevangen binnen een school voor gespecialiseerd onderwijs dan op een reguliere basisschool, dan volgt een nog nader uit te werken procedure. Hierin wordt bepaald of de leerling toelaatbaar wordt geacht. Er wordt gekeken welke onderwijsbehoeften de leerling nodig heeft. Over het algemeen is er sprake van ernstige problemen op de volgende gebieden:

  • Op didactisch gebied: leerproblemen en /of leerstoornissen
  • Op cognitief gebied
  • Op sociaal- emotioneel gebied
  • Omstandigheden van overige aard

Bovenstaande gebieden staan vaak niet op zichzelf, maar vertonen onderlinge samenhang. Voor nog niet schoolgaande kleuters van o.a. Centrum voor Dagbehandeling voor Kinderen (voorheen MKD), peuterplusgroepen, St. Marie, peutergroep Auris, etc., loopt het aanmeldingstraject ook via het zorgloket.