Zorgonderwijsklas

Ieder kind is uniek. Daarom stemmen we onze professionele begeleiding en behandeling steeds af op de mogelijkheden van je kind. We zijn er voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Bij sommige kinderen is sprake van een duidelijke diagnose zoals een verstandelijke beperking, autisme, of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Bij andere kinderen is het stellen van een diagnose nog lastig, bijvoorbeeld vanwege de leeftijd.

We zijn op meerdere plaatsen actief. Zo begeleiden we kinderen in de thuissituatie, maar ook op de peuterspeelzaal of de school. Er zijn ook kinderen die voor begeleiding en behandeling naar ons kindcentrum De Cirkel in Goes komen. Met de groepsbehandeling stimuleren we de ontwikkeling, zodat kinderen op een gegeven moment deel kunnen nemen aan onderwijs. Via de zorgonderwijsklas in Kindcentrum De Marel kunnen we de doorstroom van behandelgroep naar schoolklas geleidelijk laten verlopen, waarbij de kunde van zorg en onderwijs elkaar versterken.