De ouderraad van de Tweern en van de Deltaschool vormen samen de ouderraad van Kindcentrum De Marel. De ouderraad die aan ons kindcentrum verbonden is, heeft als doel de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. De ouderraad ondersteunt vooral bij allerlei activiteiten op school en daar heeft de raad actieve ouders voor nodig.

Ouderraad Kindcentrum De Marel

Taken & Doelen

De activiteitencommissie bestaat uit een enthousiaste groep ouders die het team ondersteunt bij het organiseren van de diverse activiteiten op school.

Taken/Doel van de activiteitencommissie:

 • Bevorderen dat de ouders betrokken zijn bij de school
 • Ondersteunende werkzaamheden voor het team verrichten, zoals hulp bij paasviering, sinterklaasviering, kerstviering etc.
 • Aanspreekpunt voor andere ouders

Leden

De huidige leden (schooljaar 2022-2023) zijn:

 • Heidi Blok (deltaschool)
 • Margreet Boonman (deltaschool)
 • Elvira de Haze
 • Pascal Roovers
 • Rianne van der Slikke
 • Rowana Onderdijk

Namens het personeel neemt deel aan de ouderraadvergaderingen:

 • Janet Mijnsbergen
 • Kyra Katsman
 • Sabine Groothaert

Financieel medewerker:

 • Mireille Kors