Ziekmelden

Is uw kind ziek? Geef dit dan door aan onze administratie. U doet dit door tussen 8:00 en 8:30 uur te bellen met 0113-228864.

Denkt u er ook aan om uw kind af te melden bij:

  • de taxicentrale
  • de BSO, BSO+, zorgboerderij, enz.
  • fysiotherapie, logopedie

Verlof

Het kan voorkomen dat er gedurende het schooljaar een bijzondere gebeurtenis plaatsvindt waarvoor u vrij wilt vragen. Denk hierbij aan een bruiloft, een jubileum of een begrafenis.
Hiervoor kunt u toestemming vragen aan de directie door middel van het indienen van het aanvraagformulier vakantie en verlof (hieronder te downloaden). Het aanvraagformulier is ook bij de administratie te verkrijgen.
Een bezoek aan een arts dient vooraf gemeld te worden bij de leerkracht.
Het is niet nodig om hiervoor een aanvraagformulier in te vullen.
Ongeoorloofd verzuim moet door de school worden doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.