Het observatiecentrum voor jonge kinderen

Met de invoering van Passend Onderwijs is er behoefte aan goede observatiemogelijkheden voor de allerjongsten met speciale onderwijsbehoeften binnen het basisonderwijs. Zo is het idee voor het Observatiecentrum Jonge Kind ontstaan. De leeftijd van de kinderen die in aanmerking komen voor het Observatiecentrum Jonge Kind ligt rond de vier en vijf jaar. Leerlingen binnen het observatiecentrum worden gevolgd en begeleid volgens de richtlijnen van handelingsgericht werken, waarin de onderwijsbehoeften centraal staan. Het observatiecentrum heeft in die zin een zeer open karakter; d.m.v. het formuleren van de onderwijsbehoeften kan een advies gegeven worden welke vorm van onderwijs (regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs) het beste aansluit bij de betreffende leerling.

Samenwerking Juvent

We bieden voor kinderen die speciale onderwijsbehoeften hebben in hun sociaal emotionele ontwikkeling de mogelijkheid van ambulante begeleiding/behandeling binnen het onderwijs aan. Dit wordt gegeven door pedagogisch medewerkers van Juvent. We ervaren dit als een waardevolle aanvulling en samenwerking tussen thuis en school.

Aanmelding en toelating

De aanmelding en toelating voor het Observatiecentrum Jonge Kind verloopt ook via het zorgloket van het samenwerkingsverband Kind op 1 en altijd voor de duur van één jaar.
De observatiegroep is een groep jonge kinderen die in het gebouw zitten van SBO De Tweern en met veel activiteiten mee doen binnen de organisatie van De Tweern. In het observatiecentrum zitten kinderen waarbij er vragen zijn in de jonge ontwikkeling. Deze kinderen worden geplaatst in een rijke speel-leeromgeving en worden tijdens veel activiteiten geobserveerd.

De leeftijd van de leerlingen die in aanmerking komen voor het Observatiecentrum Jonge Kind ligt rond de 4 en 5 jaar. Kinderen binnen het observatiecentrum worden gevolgd en begeleid volgens de richtlijnen van handelingsgericht werken, waarin de onderwijsbehoeften centraal staan. Het observatiecentrum heeft in die zin een zeer open karakter; d.m.v. het formuleren van de onderwijsbehoeften kan een advies gegeven worden welke vorm van onderwijs (regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs) het beste aansluit bij het betreffende kind. Tot het Observatiecentrum hoort ook een groep waar jonge kinderen in begeleid worden die nog meer een beroep doen op maximale structuurvolle begeleiding.