BSO structuurgroep

Je kind heeft samen met vriendjes, altijd wel wat te zien, te ontdekken of te doen bij kinderopvang Kibeo Evertsenstraat in Goes. In nauwe samenwerking met organisaties verbonden aan het kindcentrum, bieden gespecialiseerde pedagogisch medewerkers in de BSO structuurgroep na schooltijd extra begeleiding en ondersteuning aan leerlingen uit het speciaal onderwijs.
Op de BSO structuurgroep zitten er maximaal 12 kinderen in een groep, onder begeleiding van minimaal 2 pedagogisch medewerkers. Op deze wijze kunnen wij je kind de zorg bieden en aandacht geven die het verdient.
We werken nauw samen met basisscholen De Tweern en Deltaschool, in Kindcentrum de Marel. Er vinden regelmatig overleggen plaats tussen de basisschool van je kind en Kibeo om de ontwikkeling van je kind te bespreken om hem of haar ook na schooltijd goed te kunnen begeleiden.
Op de buitenschoolse opvang (BSO) werken wij met een duidelijke dagstructuur. Daarnaast maken wij, net zoals de rest van het kindcentrum, gebruik van de Kwink-methode. Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren. De pedagogisch medewerkers vullen samen met je kind een doelenkaart in. Op deze wijze weet je kind waar het zich de aankomende periode in wil ontwikkelen en kan hij of zij hier spelenderwijs aan werken.
Komt jouw kind meespelen op de BSO structuurgroep, dan stellen de gespecialiseerde pedagogisch medewerkers aan de hand van een intakegesprek een plan op voor jouw kind, waarin staat beschreven hoe we je kind gaan begeleiden. Dit plan wordt besproken in het halfjaarlijkse oudergesprek.
Ben je benieuwd waar je kind straks misschien eet, speelt en vriendjes maakt? Je bent altijd van harte welkom om bij ons binnen te stappen om te zien of Kibeo bij jou en je kind past. Of maak via de website een afspraak voor een rondleiding bij kinderopvang Kibeo Evertsenstraat in Goes. We maken graag kennis met je.