Leerlingenvervoer

Leerlingen komen zelfstandig of onder begeleiding van ouders/verzorgers naar school toe. Daar waar nodig kunnen leerlingen in aanmerking komen voor taxivervoer. Dit is afhankelijk van de woonplaats en/of de leeftijd van de leerling.

Als de leerling vervoer nodig heeft, sturen ouders/verzorgers een aanvraag naar de woongemeente van de (toekomstige) leerling. Indien nodig kan de school ondersteuning hierbij verlenen. De vervoersaanvraag moet jaarlijks worden gedaan door ouders/verzorgers en school. Ouders/verzorgers ontvangen van hun gemeente informatie en een aanvraagformulier.

Voor meer informatie kun u terecht op:
woonachtig gemeente Borsele
woonachtig overige gemeenten

Parkeren

Om voor de leerlingen vóór en na schooltijd een veilige en overzichtelijke situatie te creëren, mag er niet met auto’s gereden en geparkeerd worden op de taxistraat voor het kindcentrum, behalve voor taxi’s en busjes die de leerlingen van school halen en naar school brengen. Ook willen we u vragen om rekening te houden met de taxibusjes en omwonenden als u bij de school parkeert.