Leerlingenvervoer

Leerlingen komen per taxi, met het openbaar vervoer of op eigen gelegenheid naar school. Als de leerling vervoer nodig heeft, sturen zowel ouders/verzorgers als school een aanvraag naar de woongemeente van de (toekomstige) leerling. Indien nodig kan de school ondersteuning hierbij verlenen. De vervoersaanvraag moet jaarlijks worden gedaan door ouders/verzorgers en school. Ouders/verzorgers ontvangen van hun gemeente informatie en een aanvraagformulier.

Parkeren

Om voor de leerlingen vóór en na schooltijd een veilige en overzichtelijke situatie te creëren, mag er niet met auto’s gereden en geparkeerd worden op de taxistraat voor het kindcentrum, behalve voor taxi’s en busjes die de leerlingen van school halen en naar school brengen. Ook willen we u vragen om rekening te houden met de taxibusjes en omwonenden als u bij de school parkeert.