De VSO-groepen zijn onderverdeeld in 20 groepen over 3 locaties.
In de onderbouw werken wij aan de kerndoelen basisvorming, in de bovenbouw aan de doelen van het tweede fase onderwijs.

De niveaus die aangeboden worden zijn: VMBO-BB, VMBO-KB, VMBO-TL en HAVO niveau.

Een schooldag in de onderbouw:

1 8.30-9.35 *OB start met mentorkwartier
9.35-10.25
ochtendpauze
10.40-11.30
11.30-12.20 *OB mentor eet 15 min. met de groep
middagpauze
12.35-13.25
13.25-14.15

Een schooldag in de bovenbouw:

8.30-9.20
9.20-10.10
ochtendpauze
3 10.25-11.15
11.15-12.05
middagpauze
12.20/12.35-13.25 *BB mentor eet 15 min. met de groep
13.25-14.15

De roosters zijn zo opgezet dat leerlingen uit dezelfde klas, zoveel mogelijk aan hetzelfde vak werken. Dit maakt het mogelijk om zowel individueel als groepsgewijs onderwijs te geven en samenwerking tussen leerlingen te bevorderen. In de onderbouw werken we met een vaste groepsleerkracht, deze is verantwoordelijk voor: Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, informatica, economie, NaSk (economie en NaSk alleen in klas 2). Voor enkele praktijkvakken zijn er vakleerkrachten: gym, techniek en beeldende vorming. De vakleerkrachten van klas 3, 4 en 5 wisselen van lokaal voor het volgende blok. Zij hebben hun eigen vakspecialisaties. Verder heeft iedere klas in de bovenbouw een eigen mentor.

Leerlingen die richting VMBO-T of HAVO volgen, kunnen dit traject afsluiten met een diploma door middel van staatsexamens. Leerlingen die VMBO-B/K volgen kunnen deelcertificaten halen. Die laatste categorie leerlingen kunnen een volwaardig VMBO-BB/KB diploma halen door het volgen van het symbiosetraject dat OdyZee heeft met Pontes Goes en CSW Middelburg.